Strafrecht

Als u een strafpleiter zoekt of advocaat strafrecht dan bent u bij mij op het juiste adres. Ik houd mij voornamelijk bezig met strafzaken bij de politierechter.

Indien u wordt aangehouden door de politie kunt u mijn naam als voorkeursadvocaat doorgeven. Dan kan ik ervoor zorgen dat ik snel op het bureau kan komen om u bijstand te verlenen. Ik adviseer u om een beroep te doen op uw zwijgrecht, in ieder geval totdat u mij als advocaat heeft gesproken. Rechtsbijstand op het politiebureau is gewoon kosteloos, dus laat u niets wijsmaken.

Als u een dagvaarding heeft gekregen in een strafzaak dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Op kantoor zal dan het dossier worden opgevraagd, waarna de inhoud van de zaak kan worden besproken. Ik zal u dan verder bijstand verlenen bij de rechtbank.

Indien u hulp nodig heeft bij het doen van aangifte kan ik u ook helpen. Mocht de politie niets met uw aangifte doen dan kan ik namens u een artikel 12 procedure starten bij het Hof. Dit is de zogeheten klachtprocedure. Aan het Gerechtshof zal dan worden gevraagd om Justitie te verplichten om vervolging in te stellen tegen de persoon waar u aangifte tegen heeft ingediend.

Als u door de Officier van Justitie bent opgeroepen (oproeping OM-zitting of TOM-zitting) dan zal u door de Officier van Justitie worden verhoord. Op basis van dit verhoor zal de Officier van Justitie u een strafvoorstel doen. Dit heet een strafbeschikking. U mag zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Als u hiermee niet akkoord gaat zult u veelal een dagvaarding krijgen om bij de politierechter te verschijnen. Als u een strafbeschikking heeft ontvangen dan doet de Officier van Justitie u een strafvoorstel. Daartegen kan ik namens u beroep instellen als u het er niet mee eens bent. Betaal dus geen boete als u mijn hulp hierbij wenst! Met de juiste verdediging kan uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs geheel worden voorkomen door de zaak bij de rechtbank voor te laten komen.

Verder kan het gebeuren dat er bij een inval of aanhouding door politie goederen of gelden in beslag worden genomen. Namens u kan ik dan een klaagschrift of beklag indienen bij de rechtbank tegen de in beslagname van de goederen. Soms zijn de spullen van iemand anders en moeten deze teruggegeven worden aan de rechthebbende. Het is belangrijk dat u dan tijdig contact met mij opneemt omdat dit binnen 3 maanden na het beslag moet gebeuren.

Voor al de hier genoemde zaken kan in veel gevallen een toevoeging worden verkregen. Zie voor meer informatie de pagina tarieven.

Verder kan ik u tegen betaling bijstaan in zaken bij de kantonrechter, hiervoor wordt in de regel namelijk geen toevoeging verleend, tenzij het gaat om een uitzonderlijke zaak. Dan moet vooraf wel eerst toestemming worden gevraagd.