Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Advocatenkantoor Petkovski iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolkomenheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is gesteld.

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Petkovski is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.